Výrov je místní část obce Dolany v okrese Klatovy.

Ves Výrov leží na břehu řeky Úhlavy , mezi Dolany a Švihovem. Vesnička je poprvé zmiňována na přelomu 14. a 15. století a to hned dvakrát krátce za sebou. Jako první byl v roce 1391 vzpomenut jakýsi Jindřich z Výrova (Henrici de Wyrow). V polovině 16. století je ves zapsána jako Wayrow a pak se po čtyři století vyskytuje jako Weyrow. Je tu tedy v obou případech zachycena nespisovná podoba Vejrov.

Názvu Výrov se použilo poprvé v roce 1848. Podle pojmenování této vesničky se dá soudit, že tu měl majetek, pravděpodobně dvůr, jakýsi Výr. Toto jméno sice není ve staré době doloženo, ale i tak můžeme tvrdit, že vzniklo od slova výr, což bývalo nejen označení ptačího druhu, ale také nadávka, která doznívá i dnes třeba ve spojení „Ty jsi ale vejr“. Dokud byl Malechov samostatnou obcí, byl Výrov jeho osadou, když však připadl k Dolanům, přešel k nim i on. V současné době je Výrov samostatné obce Dolany.

Uprostřed trojúhelníkové návsi stojí pod lipou opravená výklenková kaplička, obehnaná plůtkem. Naproti turistické orientaci je usedlost s barokní vjezdovou branou a brankou z počátku 19. století. Až úplně na konci vesnice se nachází nejdůležitějsí bod kulturního dění "trnkový keř".